06 / 06 / 2018

Mabolgampau 2018

Diwrnod Chwaraeon gwych arall eleni gydag Ysgol Gyfun Gwyr!
Roedd yr haul yn brydferth, a adlewyrchodd yn perfformiadau y disgyblion yn y
weithgareddau gwahanol oedd yn digwydd yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe.
Edrychwch ar rai o'r gweithgareddau yn ein oriel.

photo

Prosbectws yr Ysgol 2019

Darllenwch am nodau'r ysgol yn ogystal ag ethos a gwerthoedd yr ysgol.
Yn ogystal, byddwch yn cael blas o fywyd academaidd a diwylliannol brysur yr ysgol.
Ewch i'r Tudalen
photo

Prosbectws Chweched Dosbarth 2019

Edrychwch ar ein Prosbectws Chweched Dosbarth newydd ar gyfer disgyblion sy'n ymuno yn 2019
Ewch i'r Tudalen

ysgol gyfun gwyr, stryd talbot, tregwyr, abertawe, sa4 3db

Ffôn: 01792 872403   Ffacs: 01792 874197