15 / 02 / 2018

Eisteddfod Ysgol 2018

Roedd Eisteddfod yr ysgol eleni gystal ag erioed!
Roedd perfformiadau pawb yn wefreiddiol ac unigryw a chafwyd
amser gwych yn dathlu'r traddodiad hwn. Cliciwch isod am gipolwg
o berfformiadau ein disgyblion.

photo

Prosbectws yr Ysgol

Darllenwch am nodau'r ysgol yn ogystal ag ethos a gwerthoedd yr ysgol.
Yn ogystal, byddwch yn cael blas o fywyd academaidd a diwylliannol brysur yr ysgol.
Ewch i'r Tudalen
photo

Adroddiad Blynyddol

Blwyddyn lwyddiannus arall yn hanes Ysgol Gyfun Gŵyr. Rydym yn ymestyn ein llongyfarchiadau cynhesaf i'r disgyblion a'r staff am eu holl waith caled!
Ewch i'r Tudalen

Mae'r Amserlen 5x60 newydd wedi cyrraedd!

Edrychwch ar ein amserlen gweithgareddau 5x60 newydd

Fideo Adeiladau Newydd - 'Timelapse'

Ffyrdd ar gau, gweithwyr ar y safle ac mae ein hystafelloedd dosbarth newydd yn cael eu darparu.

Cliciwch y botwm chwarae'r fideo!

GWOBRAU A DADOGI

Digwyddiadau i Ddod

Dilynwch ni ar Twitter