Mae’r dyddiadau canlynol bellach wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer Tymhorau ysgol, gwyliau blwyddyn academaidd a diwrnodau 2018 – 2019.

Diwrnodau HMS

  • HMS 1 – Dydd Llun 3 Medi 2018
  • HMS 2 – Dydd Gwener (CYDAG ) 23 Tachwedd 2018
  • HMS 3 – Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
  • HMS 4 – Dydd Gwener 22 Chwefror 2019
  • HMS 5 – Dydd Llun Gorffennaf 22 2019

Gwyl y Banc

  • Dydd Llun 6 Mai 2019