eTeach

Mae Ysgol Gyfun Gwyr yn gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal sydd wedi ennill y wobr aruchel ‘Buddsoddwyr mewn Pobl’.  Buddsoddwn yn sylweddol mewn hyfforddi staff ar bob lefel o fewn yr ysgol.

Mae yna sawl hyfforddwr TAR yn ymuno â ni trwy’r flwyddyn academaidd sy’n derbyn pecyn hyfforddiant sy’n arwain y sector. Gwneir hynny mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru a Prifysgol Metropolitan Abertawe.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn Ysgol Gyfun Gwyr edrychwch ar ein swyddi addysgu a swyddi ategol a hysbysebir ar wefan eteach.com