Edrychwch ar y dogfennau diweddaraf a ryddhawyd gennym ni yma.

Cliciwch ar y tabiau i ddatgelu cynnwys …

Cliciwch ar y link isod i weld ein Prosbectws diweddaraf
Gwylio’r Prosbectws 2017

Cliciwch ar y link isod i weld adroddiad blynyddol yr Ysgol.


Adroddiad Blynyddol 2016

Adroddiad Blynyddol 2017

Cliciwch ar y link isod i weld canlyniadau a chyflawniadau’r arolygiad diweddaraf a gynhaliwyd gan Estyn.

Arolygiad Estyn diweddaraf

Cliciwch ar y link isod i weld dogfennau eraill sy’n ymwneud â’r ysgol.