BBC

No Picture

Rygbi Cymru: Y Dyfodol?

Mae gweld tîm rygbi cenedlaethol Cymru’n ennill yn dod a balchder i unrhyw Gymro sy’n cefnogi’r gêm. Ar ddiwrnod gem bydd strydoedd Caerdydd, y brif ddinas a lleoliad Stadiwm y Princilality yn fôr o ddaffodil,…

Read More

The Active Office: The Building That Makes You Money

A project led by Swansea University, SPECIFIC’s Active Office is an energy producing building. SPECIFIC specialise in energy friendly structures and have many eco-friendly power production methods. The new Active Office will generate and store…


Brett Johns – Y Llwybr i Lwyddiant

Dros yr hanner canrif diwethaf mae Cymru wedi profi llwyddiant aruthrol mewn nifer o feysydd chwaraeon. Mae Gareth Bale wedi llwyddo ym mhêl-droed ac mae Joe Calzaghe wedi dominyddu byd bocsio ond nawr mae’r amser…


Eich iechyd neu eich bywyd?

Amcangyfrifir erbyn 2020 bydd trydydd o boblogaeth Prydain yn ordew. Mae un ym mhob pedwar person yn y DU yr ordew ac yn dilyn ysmygu, gordewdra yw prif achos cancr, yn ôl Cancer Research UK….


Immigration in the UK: Who are the Real Victims?

Immigration, over the last year, has dropped by 43% as a result of Brexit according to a recent report by the BBC on Net Migration figures. There is often confusion over what exactly being an…


Injuries in Cricket: A Cautionary Tale

The majority of people have had sports injuries in their lives, ranging from the netball court, the football field to even the ski slopes. According to the NHS guide to treating sporting injuries, causes can…


Riding the Crest of The Wave

In 1974, Swansea Sound opened as the first commercial radio station in Wales, and the seventh in the United Kingdom. In 1995, a sister station known as The Wave splashed onto the radio and into…


The Wave : Radio Lleol am y Dyfodol

Cafodd Swansea Sound ei sefyldu yn 1974 fel yr orsaf radio annibynnol cyntaf yng Nghymru sy’n tipyn o gamp nid yn unig i radio lleol ond hefyd i ardal fechan o Abertawe o’r enw Gorseinon,…


Is there too much pressure on children in school today?

Children from ages 6 onwards have to deal with the stress of exams. In 2016/17 the NSPCC-service reported that it delivered more than 3,000 counselling sessions for children suffering from exam stress. In year 9…