Brett Johns – Y Llwybr i Lwyddiant

Dros yr hanner canrif diwethaf mae Cymru wedi profi llwyddiant aruthrol mewn nifer o feysydd chwaraeon. Mae Gareth Bale wedi llwyddo ym mhêl-droed ac mae Joe Calzaghe wedi dominyddu byd bocsio ond nawr mae’r amser i Gymru cael ei arwr MMA cyntaf. Mae MMA yn gymysg o’r holl grefftiau ymladd mewn un maes. Brett Johns, bachgen lleol sydd wedi ennill ei bymtheg frwydyr olaf yn ogystal a dau pencampwriaeth rhyngwladol yw’r unigolyn sy’n cario enw Cymru dramor bellach ym myd myd MMA. Yn 2016 cafodd ei ymddangosiad cyntaf yn yr UFC sef yr Ultimate Fighting Championship. Pencampwriaeth enwog iawn ar draws y byd i ymladdwyr MMA. Mae Brett bellach ar y brig fel ymladddwr UFC ac nawr mae e ar y ffordd i ennill ei drydedd pencampwriaeth. Camp mawr iawn i fachgen o Bontarddulais.

Cafodd Brett ei eni ar y 21ain o Chwefror 1992 ym Mhontarddulais, Abertawe. Dechreuodd ei daith crefftau ymladd pan oedd e’n bedwar gyda’i thad Cam. Yn ysgol roedd e’n “berson hyfryd a gwr bonheddig” yn ôl Mrs.Ohlsson, un o’i gyn- athrawon. Dywedodd roedd e’n “Caru dod i Ysgol a Siarad Cymraeg” a chredodd fod siarad Cymraeg yn “Agor Drysau”. Roedd e wastad eisiau mynd i’r gemau Olympaidd I gynrychioli ei wlad yn Judo; ond ar ôl ymladd yn erbyn pobl arall yn ei chategori pwysau penderfynodd bod rhaid ymarfer ei sgiliau ar y llawr, felly ymunodd a Chris Rees Academy yn Fforestfach. Pan welodd Brett bobl yn ymarfer yn MMA penderfynnodd i ddilyn gyrfa yna. Roedd ei mam yn poeni llawer o ddywedodd bod hi ddim eisiau fe i ymladd, ond ar ôl gofyn tro ar ôl tro cafodd e ganiatâd i ymladd.

Cafodd ei frwydr gyntaf yn 2011 fel amatur. Dywedodd bod y frwydyr gyntaf wedi bod

 

Ym myd ymladd, o MMA I’r UFC a paffio mae cyrraedd y pwysau cywir I allu ymladd yn bwysig ac mae Brett fe ddatgelodd Brett yn ddiweddar mai’r frwydyr fwyaf y mae’n ymladd yw’r un yn erbyn ei bwysau. Brwydyr caletach o lawer nac ymladd yn erbyn ei wrthwynebwyr ac yn anffodus collodd ei wregys am gyfnod gan oherwydd wnaeth e golli’r terfyn pwysau. Rhoddodd y golled honno y cymhelliant i Brett i gryfhau a symudodd ymlaen at gystadleuaeth Titan FC yn 2015 ac enillodd e’r teitl yn ei gornest cyntaf. Yn anffodus collodd e’r terfyn pwysau eto ac felly fe gollodd y teitl unwaith eto.

Roedd colli’r gwregysau hyn yn anodd iawn i Brett ac fe brofodd cyfnod anodd iawn, yn cysgu yn y gampfa ble roedd e’n hyfforddi ac roedd yn isel ar arian yn ystod y cyfnod hwn ond cymaint oedd ei benderfynoldeb I fod yn bencampwr eto, hyd yn oed yn y cyfnod anodd hyn daliodd ati i ymarfer 3-4 gwaith y diwrnod bob wythnos.

Breuddwyd Brett oedd i ennill lle yn yr UFC ac yn ffodus iddo talodd ei holl ymdrechion ffordd pan dderbyniodd yr alwad, ar Skype, o’i oruchwyliwr yn ei wahodd i ymladd yn yr UFC. Cafodd Brett ei dderbyn i mewn i’r UFC ac fe’i welwyd yn gyntaf yn UFC Fight Night: Mousasi vs Hall 2. Enillodd yn erbyn Kwan Ho Kwak, ymladddwr a oedd heb golli un frywdyr; Brett yw’r Cymro cyntaf i ymladd ac ennill yn yr UFC sy’n ga

yn un emosiynol iawn a’i fod wedi “Crio fel Babi” ond doedd hynny ddim wedi stopio fe i symud ymlaen i ennill tair brwydr yn olynol. Ar ôl ennill y tair frwydr cyntaf, penderfynnodd bod yr amser wedi dod i ymladd yn broffesiynol. Cafodd ei frwydyr proffesiynol cyntaf yn erbyn Ben Wood yn 2012. Ar ol pedair brwydyr arall cafodd e gais i ennill y teitl PPFN sef pencampwriaeth arall pwysig ac enillodd yn y rownd gyntaf. Ar ol ennill y teitl Bantamweight y PPFN symudodd e ymlaen at “Cage Warriors” sef cystadleuaeth MMA arall ac unwaith eto enillodd e’r Gwregys pencampwriaeth yn dair frwydr ymladdodd ynddynt.

mp arbennig ac yn rhywbeth sy’n gwneud iddo deimlo balchder mawr. Enillodd Brett ei ddau frwydyr nesaf yn erbyn Albert Morales a Joe Soto. Ar ol ymladd Joe Soto a’i faeddu mewn rownd a barodd llai na 30 eiliad, cafodd Brett ei ddyrchafu i safle 13 yn y categori ymladd Bantamweight. Y mae nawr yn paratoi am ei frwydyr nesaf yn Las Vegas fis nesaf yn erbyn Aljamain Sterling lle bydd yn rhaid iddo gyrraedd y pwysau ddisgwyliedig sef 135 pwys felly mae’r frwydr yn erbyn ei bwysau wedi dechrau unwaith eto.

Mae Brett yn ddiolchgar iawn i’r bobl wnaeth ei helpu gyrraedd lefelau uchel o lwyddiant. Dywedodd ei fod yn ddiolchgar i’w fam a’i dad am ei gefnogi a’i wthio i ddysgu hyd yn oed pan roedd ei dad mewn gyflwr critigol o ran ei iechyd, fe wnaeth barhau i gefnogi Brett. Rhywbeth y mae’n cofio hyd heddiw. Mae Brett hefyd yn ddiolchgar i Chris Rees, ei brif hyfforddwr, am ei ddysgu a’i helpu i ymarfer. Mae Brett yn cyfaddef mai un o’r darnau mwyaf anodd o’r frwydr I baratoi ac I ymladd yw’r darn seicolegol. Yn ol Brett mae ymarfer yn Chris Rees Academy fel ymarfer gyda teulu ac mae Chris, ei hyfforddwyr a’i bartneriaid ymarfer yn ei gefnogi yn gyson.

Felly mae’r gamp i fod yn barod i Las Vegas wedi dechrau gyda’r darged o golli 20 pwys yn gyflym iawn. Cymaint yw penderfynoldeb Brett I fod yn barod I unrhyw frwydyr fel y mae’n stopio bwyta am bedair diwrnod cyn iddo orfod pwyso I brofi ei brodrwydd I ymladd. Yr un ig beth fydd e’n cael yw diodydd protein. Mae Brett yn dioddef hyn gan atgoffa ei hun mae cacen caws Nandos fydd yn aros amdano yn dilyn ei frwydyr – ei ffefryn, ac mae’n sicrhau bod e’n barod iddo fwyta yn syth ar ol gadael y cylch ymladd.

Yn ddiweddar mae Brett wedi ysgrifennu llyfr Cymraeg o’r enw Brett Johns:Ymladdwr. Dewisodd i greu e’n llyfr Cymraeg oherwydd mae’n ystyried ei hun yn Gymro ac yn dangos balchder tuag at ei wlad ar bob cyfri. Gwariodd dyddiau hapus yng Ngwyr yn siarad cymraeg ac mae ei gariad tuag at ei iaith wedi parhau hyd heddiw.

Mae yna gyffro mawr ym mynd MMA a’r UFC am frwydyr nesaf Brett dymunwn y gorau iddo yn erbyn ei wrthwynebydd.