Rygbi Cymru: Y Dyfodol?

Mae gweld tîm rygbi cenedlaethol Cymru’n ennill yn dod a balchder i unrhyw Gymro sy’n cefnogi’r gêm. Ar ddiwrnod gem bydd strydoedd Caerdydd, y brif ddinas a lleoliad Stadiwm y Princilality yn fôr o ddaffodil, dreigiau coch a phenglogau defaid. Bydd cefnogwyr brwd yn dod i weld eu hoff chwaraewyr, fel Alun Wyn Jones, ond mae’r chwaraewyr yn mynd yn hen ac mae angen chwaraewyr ifanc i ddod yn eu lle. Yn ddiweddar yn nhwrnament y 6 gwlad gwelwn fod Warren Gatland wedi rhoi siawns i’r chwaraewyr yn erbyn yr Eidal ar ddydd Sul. Cafodd y blaen asgellwr James Davies ei gap gyntaf ar ddydd Sul. Dangosodd ei fod yn gallu delio ar bwysedd o’r 6 gwlad gyda pherfformiad llawn ymdrech. Dyma chwaraewr i edrych allan am yn y dyfodol.

Yng Nghymru, mae llawer o botensial am y dyfodol gyda llawer o chwaraewyr ifanc yn adlewyrchu yn y dan 20au. Rhai chwaraewyr fel Cai Evans, Dan Davies, Ben Jones, Will Jones a Max Williams. Hefyd, mae cyfle enfawr i rai o’r chwaraewyr ifanc a’r bobl sydd wedi bod yn agos i’r tîm am flynyddoedd. Wrth i’r rheol newydd ddod mewn, ble mae’n rhaid chwarae yng Nghymru i chwarae i dîm Cymru oni bai bod dros 60 cap ganddynt. Yn barod blwyddyn yma Mae Rhys Patchell a Gareth Anescome wedi dechrau ac maen nhw’n edrych fel opsiwn da i amnewid a Dan Biggar, sy’n mynd i Northampton. Dwedodd yr hyfforddwr strange hwn am dîm y o dan 20 “What’s good about this squad is that there are quite a lot of competitive areas”

Mae yna lawer o chwaraewyr dan 18 a dan ugain nawr yn chwarae yn uwch dîm Cymru. Rhai o rain yw Alun wyn Jones, Dan Biggar a Rhys Webb. Mae’r tîm dan ugain yn chwarae ei gem olaf yn y bencampwriaeth 6 gwlad yn erbyn Ffrainc dydd Gwener yma’r unfed ar bymtheg o Fawrth am 20:15. Cawn weld os bydd mwy o chwaraewyr ifanc yn chwarae i’r uwch dim cyn hir!