Beth yw Bwletin Ysgol / What is School Report

Mae Bwletin Ysgol y BBC yn gyfle i ddisgyblion ysgolion uwchradd fentro i faes  newyddiaduraeth. Maen nhw’n cael cyfle i greu bwletinau newyddion ar gyfer y teledu, radio neu’r we.

Gyda chymorth staff y BBC ac adnoddau’r wefan, gall athrawon helpu eu disgyblion i ddatblygu’r sgiliau newyddiadurol sydd eu hangen i fod yn ohebwyr ysgol.

Ar Fawrth 15 2018, Diwrnod y Bwletin Ysgol, bydd ysgolion ar hyd a lled Cymru a’r Deyrnas Unedig yn darlledu eu bwletinau.

Fe fydd y rhain yn cael sylw amlwg gan y BBC yn ogystal â chael eu darlledu ar wefannau’r ysgolion. Mae ‘na chwe gwers sy’n egluro sut mae newyddiadurwyr proffesiynol yn paratoi newyddion. Yn ystod y gwersi mae Huw Edwards, cyflwynydd newyddion y BBC, yn cynnig cyngor i fyfyrwyr.

Fe fydd y gwersi yn helpu athrawon i baratoi’r disgyblion ar gyfer Diwrnod y Bwletin Ysgol.

BBC News School Report gives 11-16 year-old students in the UK the chance to make their own news reports for a real audience.

Using lesson plans and materials from this website, and with support from BBC staff and partners, teachers help students develop their journalistic skills to become School Reporters.

In March, schools take part in an annual News Day, simultaneously creating video, audio and text-based news reports, and publishing them on a school website, to which the BBC aims to link.