Newyddiadurwyr / Reporters

Dyma’r tîm o newyddiadurwyr sydd yn cymryd rhan yn niwrnod Bwletin Ysgol y BBC eleni.

Here is a list of the reporters taking part in this years BBC School Report  event.

Disgyblion / Pupils

 • Christian (14)
 • Carys W (14)
 • Cai (14)
 • George (13)
 • Simone (14)
 • Matthew (14)
 • Morgan (14)
 • Ben (13)
 • Iestyn (14)
 • Samson (14)
 • Ellie (14)
 • Mared (14)
 • Caitlyn (14)
 • Tallulah (14)
 • Rhys (14)
 • Thomas (14)
 • Dylan (13)
 • Jake (14)
 • Naomi (14)
 • Carys (14)
 • Evie (14)
 • Ffion (13)
 • Ffion T (14)
 • Isabelle (13)

Athrawon / Teachers

 • Mrs Jan Ohlsson Jones – Pennaeth Cyfryngau / Head of Media Studies
 • Mr Gareth Edmondson – Pennaeth TGCh a Chyfrifiadureg / Head of ICT and Computer Science