06 / 06 / 2018

Mabolgampau 2018

Diwrnod Chwaraeon gwych arall eleni gydag Ysgol Gyfun Gwyr!
Roedd yr haul yn brydferth, a adlewyrchodd yn perfformiadau y disgyblion yn y
weithgareddau gwahanol oedd yn digwydd yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe.
Edrychwch ar rai o'r gweithgareddau yn ein oriel.

photo

Prosbectws yr Ysgol

Darllenwch am nodau'r ysgol yn ogystal ag ethos a gwerthoedd yr ysgol.
Yn ogystal, byddwch yn cael blas o fywyd academaidd a diwylliannol brysur yr ysgol.
Ewch i'r Tudalen
photo

Adroddiad Blynyddol

Blwyddyn lwyddiannus arall yn hanes Ysgol Gyfun Gŵyr. Rydym yn ymestyn ein llongyfarchiadau cynhesaf i'r disgyblion a'r staff am eu holl waith caled!
Ewch i'r Tudalen

GWOBRAU A DADOGI

Digwyddiadau i Ddod

Dilynwch ni ar Twitter