7 Gorffennaf 2020

Gwaith adeiladu yn dechrau

Cynllun sy'n cynnig bloc addysgu newydd, cyfleusterau chwaraeon wedi'u huwchraddio, a moderneiddio a gwella adnoddau mewn dwy ardal bellach o'r Ysgol

photo

NEWYDD: Prosbectws yr Ysgol 2020

NEWYDD: Darllenwch am nodau'r ysgol yn ogystal ag ethos a gwerthoedd yr ysgol.
Yn ogystal, byddwch yn cael blas o fywyd academaidd a diwylliannol brysur yr ysgol.
Ewch i'r Ddogfen
photo

NEWYDD: Prosbectws Chweched Dosbarth 2020

NEWYDD: Edrychwch ar ein Prosbectws Chweched Dosbarth newydd ar gyfer disgyblion sy'n ymuno yn 2020
Ewch i'r Ddogfen