11 Awst 2020

Lythyr 15-03-20

Annwyl Riant/Warcheidwad

Wrth i ni barhau i ddilyn cyngor Llywodraeth y DU, Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’r Ddinas a Sir wedi ein cynghori bod pob ysgol yn Abertawe yn agored fel arfer ddydd Llun. Mae’r sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaus a byddwn yn rhoi cyngor ar unwaith os bydd rhywbeth yn newid. Mae hefyd yn werth nodi bod nifer y diwrnodau y mae unrhyw ysgol ar agor a dyddiad gwyliau ysgol yn cael eu penderfynu gan Lywodraeth Cymru ac nid gan y Cyngor.

Nid oes angen cymryd unrhyw fesurau ychwanegol uwchlaw’r cyngor sydd eisoes wedi’i ddarparu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i: https://phw.nhs.wales/coronavirus ac mae gwybodaeth gyffredinol yma ar gyfer y cyhoedd hefyd: https://www.swansea.gov.uk/coronavirusadvice.

Darllenwch y llythyr llawn gan y Pennaeth…