26 Medi 2020

Munud i Feddwl: 18 Mai 2020

Ar ddechrau pob wythnos tra bod yr ysgol yn addysgu a dysgu o hirbell , fe fyddwn yn cyhoeddi ein Munud i Feddwl am yr Wythnos.

Fe’i bwriedir i fod yn ffynhonnell o gefnogaeth i bobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn sy’n cynnig arweiniad defnyddiol ynghylch ffyrdd i ymdopi’n well fel dysgwyr a dinasyddion.

Hyderwn y bydd yn adnodd gwerthfawr, ac o ddiddordeb hefyd i rieni/gwarcheidwaid.

Cyflwyniad:

Ffeiliau Ychwanegol: