11 Awst 2020

Y Gyngerdd Nadolig – 14 Rhagfyr 2016

Gyda’r Gyngerdd Nadolig yn agosáu – Nos Fercher, 14 Rhagfyr yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, SA1 8EN i ddechrau am 7.00pm hoffwn gyfeirio eich sylw i’r materion canlynol:

  • Mae cyfarwyddiadau ynghylch sut i gyrraedd y campws ar gael ar wefan y Brifysgol sef www.swansea.ac.uk/the-university/location/directions/
  • Fe fydd y drysau yn agor am 6.30pm a rhagwelir y bydd y gyngerdd wedi gorffen erbyn 8.30pm
  • Mae mynediad i’r gyngerdd drwy docyn yn unig ar gael o swyddfa’r ysgol ac ni fydd modd prynu tocyn ar y noson
  • Fe fydd angen i chi barcio yn y brif faes parcio i staff . Fe fydd stiwardiaid ar gael ar y noson i gyfarwyddo chi i ddod o hyd iddo a’r pris parcio ar ôl 6.00pm fydd £1.50
  • Mae mannau parcio arbennig ar gael i’r anabl ac mae rheini i’w canfod y tu ôl i’r Adran Beirianneg ar y campws. Unwaith eto, fe fydd stiwardiaid ar gael i’ch cyfarwyddo
  • Fe fydd cyfarwyddiadau o ran casglu y disgyblion ar ddiwedd y noson yn cael eu rhoi ar ddiwedd y gyngerdd
  • Unwaith eto, os nad ydych yn medru dod i’r gyngerdd, ond bod eich mab/merch yn cymryd rhan, fe’ch cynghorir i ddod i gyntedd y Neuadd Fawr erbyn 8.15pm er mwyn casglu eich mab/merch

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.