16 Mar 2017

Sêr Yfory

[av_submenu which_menu=’center’ menu=” position=’center’ color=’main_color’ sticky=’true’ mobile=’disabled’ mobile_submenu=”]
[av_submenu_item title=’Menu Item 1′]
[av_submenu_item title=’Menu Item 2′]
[/av_submenu]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Click here to add your own text
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Aled Bidder a Caryl Morgan yn cwrdd â disgyblion Blwyddyn 9

Daeth actorion a chyn-ddisgyblion Ysgol Gyfun Gwyr, Aled Bidder a Caryl Morgan, i ymweld â’u hen ysgol i sôn am eu profiadau wrth wireddu eu breuddwydion ym myd perfformio ac i rannu cyngor a straeon am eu gyrfaoedd a’u dyddiau ysgol.

Y Llwybr i’r llwyfan.

Mae Aled Bidder a Caryl Morgan bellach yn actorion adnabyddus ar draws y wlad ac ar hyn o bryd yn ddau o brif actorion y ddrama ‘Yfory’ gyda Chwmni Theatr Bara Caws; drama am greisis wleidyddol yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae’r ddrama ar daith o gwmpas Cymru, yn ymweld â theatrau amrywiol. Cytunodd y ddau fod cymryd rhan yn y ddrama gyfoes yn “brofiad gwych, ac yn ddiddorol wrth sôn am faterion ddydd modern.

Roedd nifer o ddisgyblion yr ysgol yn gyffrous iawn i gwrdd â’r ddau enwog, ac yn gyfarwydd â gweld eu hwynebau ar ein sgriniau, adref. Aled Bidder yw un o brif gymeriadau y ddrama deledu lwyddiannus ddiweddar, ‘Gwaith Cartref.’ Rhaglen ar gyfer arddegwyr yw hon ac mae newydd weld ddiweddglo ei wythfed gyfres, yn cael ei ddarlledu bob nos Fercher ar S4C.

Mae’r ddau wedi ymddangos yn yr opera sebon Gymraeg, ‘Pobol y Cwm’. Caryl, yn gymeriad hirdymor, fel Izzy, ac Aled fel cymeriad byrdymor, fel William. Dywedodd y ddau y byddent yn “ystyried ail-ymddangos ar y rhaglen.” Yn ddiweddar, ymddangosodd Caryl fel Ela, sef cymeriad o blaid y Cenedlaetholwyr ar y ddrama wleidyddol ‘Byw Celwydd.’

Wrth sgwrsio gyda’r ddau ar gyfer Bwletin Ysgol BBC roeddent o’r farn fod yna mwy o gyfleoedd i ymgymryd yn y byd actio drwy gyfrwng y Saesneg. Serch hyn, dywedodd Aled fod mwy o siawns derbyn swydd drwy gyfrwng y Gymraeg gan fod y gymdeithas actio yng Nghymru yn llai. Ond, yng Ngholeg Cerdd a Drama, coleg perfformio mawreddog yng Nghaerdydd, mae yna ffrwd Saesneg yn cael ei gynnig yno gyda chyfle i wneud dim ond rhai modiwlau o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Serch hyn, dywedodd Aled, “Mae dysgu actio yn ddwyieithog yn agor mwy o ddrysau i actorion ifanc, gyda’r dewis i weithio drwy ddwy iaith”. Ychwanegodd Caryl ei bod hi wedi cael mwy o gyfleoedd i wneud elfennau o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gan fod mwy o siaradwyr Cymraeg yn ei dosbarth.

Yn ddiweddar, ymddangosodd Aled fel ‘Math’ yn y ddrama ‘Gwaith Cartref.’ Fe welsom fod mwy o Saesneg a bratiaith Gymraeg yn cael ei gynnwys fel rhan o’r ddeialog naturiol yn y gyfres. Gofynnom ni i Aled os oedd angen cynnwys hyn. “Mae’n portreadu cymdeithas ysgol gyfoes, gyda thipyn mwy o Saesneg yn cael ei siarad ynghyd â’r Gymraeg.”
Dirywiad ym myd y Celfyddydau.

Er ei bod hi’n amlwg bod Drama yn darparu ystod o gyfleoedd, mae’r ffigwr o ddisgyblion sy’n dewis Drama fel opsiwn TGAU wedi cwympo 1/3 dros y degawd diwethaf. Mae nifer o ysgolion wedi gwneud toriadau i’w adrannau celfyddydol, yn enwedig Drama. Dywedodd Miss Sullivan Athrawes Gymraeg Ysgol Gyfun Gwyr, “mae darparu’r pwnc Drama yn hanfodol bwysig o fewn ysgolion, er mwyn magu hunan hyder a datblygu sgiliau cyfathrebu a fydd yn fuddiol nid yn unig yng ngyrfa actio, ond yn drawsgwricwlaidd.” Nid yw’n glir pam bod lleihad yn yr adrannau celfyddydol, ond awgrymodd Gareth Pierce, Prif Weithredwr CBAC, “there has been a massive emphasis on literacy and numeracy skills and therefore maybe this is a consequence of that emphasis.

A fydd y toriadau yma yn effeithio ar ddyfodol y celfyddydau, a’r genhedlaeth sydd i ddod?

Gan Gwenno ac Anest, 14
[/av_textblock]