07 Dec 2017

Grand Christmas Concert / Cyngerdd Nadolig Fawreddog

You are warmly invited to join us as a school to celebrate Christmas in our annual Christmas Concert which will be held in the Great Hall, Bay Campus, Swansea University on Wednesday, 20th December 2017 at 7.00 o’clock.

Estynnir croeso cynnes i chi i ymuno gyda ni i ddathlu’r Nadolig fel ysgol yn ein Cyngerdd Nadolig flynyddol sy’n cael ei chynnal eleni yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe ar Nos Fercher, 20 Rhagfyr 2017 am 7.00 o’r gloch.

 

Llythyr Cyngerdd Nadolig / Christmas Concert Letter

Mwy Manylion / More Information