13 Dec 2017

End of Term Letter

The end of term is fast approaching and another calendar year is yet again on our doorstep.   I would like to take this opportunity to thank you as parents and guardians for your co-operation in 2017 and we look forward to maintaining this same ethos in 2018.

Mae diwedd tymor yn prysur agosau a diwedd blwyddyn calendr arall ar drothwy’r drws unwaith eto.  Hoffwn achub ar y cyfle felly i ddiolch i chi ein rhieini a’n gwarcheidwaid am y cydweithio hwylus a fu rhyngom yn ystod 2017 ac edrychwn ymlaen at y flwyddyn newydd i barhau â’r un ethos llewyrchus.

 

Read More / Darllen Mwy >
Letter to Parents December / Llythyr i rieni Rhagfyr