04 Apr 2018

Swyddi Arolygwyr Arholiadau : Haf 2018

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg, sy’n medru siarad Cymraeg ac sydd ar gael i weithio ym Mis Ebrill, Mai a Mehefin o gwmpas amserlen arholiadau mewnol ac allanol yr ysgol. Bydd yr oriau yn amrywio ac yn ddibynnol ar ofynion yr amserlen arholiadau. Ni does angen profiad blaenorol ond hoffwn eich bod yn gallu gweithio’n unigol ac yn rhan o dîm; yn meddu ar sgiliau rhyngberthnasol effeithiol, gyda sgiliau trefnu da a’r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau i’n helpu i gynnal rheoliadau’r byrddau arholi.

Fe fydd yn ofynnol i bob ymgeisydd i gael archwiliad o record droseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Rhoddir hyfforddiant cyn dechrau’r swydd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech wneud cais cysylltwch â Mrs Catrin Davies, Swyddog cofrestriadau arholiadau’r ysgol ar 01792 872403. Medrwch wneud cais trwy ddarparu CV cyfredol a llythyr cais, yn ddelfrydol fesul e-bost at [email protected] Er mwyn ymateb gyda gofynion cyflogaeth Dinas a Sir Abertawe bydd angen i chi ddarparu enw dau ganolwr sy’n medru eich cefnogi.