26 Medi 2020

Gweithgareddau Gyrfa Cymru – tymor yr hydref.

Gweithgareddau Gyrfa Cymru yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe – tymor yr hydref.

Ffug gyfweliadau yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe.

Bydd cyflogwyr a Gyrfa Cymru yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe am ddeuddydd y tymor hwn i gynnal ffug gyfweliadau gyda disgyblion Blwyddyn 11. Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i ymarfer ar gyfer unrhyw gyfweliad swydd y byddant yn ei gael yn y dyfodol.

 

Cyfweliadau 6ed dosbarth yn Ysgol Gyfun Gŵyr

Bydd cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol yn cynnal ffug gyfweliadau gyda’r rhai yn y 6ed dosbarth nad ydynt eisiau mynd i’r brifysgol i’w helpu i baratoi ar gyfer y byd gwaith.

 

Sioe deithiol y cyfnod pontio i’r rhai ag anghenion ychwanegol

Bydd disgyblion y Tŷ o Ysgol Gyfun Gŵyr yn ymweld â sioe deithiol y cyfnod pontio gyda chynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol a staff y Tŷ. Gall y bobl ifanc gwrdd a siarad â sefydliadau a all eu cynorthwyo gyda’u camau nesaf.

Cyfweliadau Cyfarwyddyd Gyrfaoedd gyda Blynyddoedd 11, 12 a 13

Mae Cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol wedi dechrau gweld Blwyddyn 11, 12 a 13 er mwyn eu cynorthwyo i gynllunio eu camau nesaf. Mae Rhiannon Churchill [email protected] 07890274819 ar gael  ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn Ysgol Gyfun Bryntawe. Mae croeso i bawb alw i mewn.

 

Nosweithiau Rhieni

Bydd cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol ar gael yn noson rieni Blynyddoedd 11, 12 a 13 i gynnig cyngor a chyfarwyddyd i fyfyrwyr a’u rhieni.

 

Sesiynau ABCh ynglŷn ag opsiynau ar ôl Blwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Byntawe ac ynglŷn â’r farchnad lafur gyda Blwyddyn 10.

Bydd cynghorydd Gyrfa Cymru yn cynnal sesiynau gyda Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11 i’w helpu i wneud penderfyniadau yn seiliedig ar wybodaeth am eu dyfodol.  Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn ar gael yn www.gyrfacymru.com www.careerswales.com. Ewch i dudalennau Facebook a Twitter Gyrfa Cymru hefyd

 

Nosweithiau agored a Dyddiadau Pwysig

I gael rhagor o wybodaeth am nosweithiau agored a dyddiadau pwysig yr ysgol a’r coleg, cysylltwch â Rhiannon Churchill – cynghorydd Gyrfa Cymru Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryntawe

[email protected] 07890274819