Tim Rheoli Uwch

 • Mr Dafydd Jenkins : Pennaeth
 • Mr Jeffrey Connick : Dirprwy Cynorthwyol
 • Mrs Mary Moses : Pennaeth Cynorthwyol
 • Mr Gareth Williams : Pennaeth Cynorthwyol
 • Mr Rhodri Evans : Uwch Athro
 • Mrs Sara Thomas : Uwch Athro

 

Staff Addysgu

 • Miss Cara Broome : Athro Gelf / Dylunio a Thechnoleg
 • Mrs Rhian Churchill : Pennaeth yr Adran Saesneg
 • Mrs Joanna Connick : Athrawes Hanes
 • Miss Branwen Dafydd : Cydgysylltydd Cymreictod / Athrawes Cymraeg a Saesneg
 • Miss Bethan Davies : Pennaeth Addysg Gorfforol
 • Mrs Delyth Davies : Cydgysylltydd ADY
 • Mrs Janette Davies : Pennaeth Dros Dro Ieithoedd Modern
 • Mrs Jill Davies : Athrawes Saesneg
 • Mr Gareth Edmondson : Pennaeth yr Adran TGCh a Chyfrifiadureg / Cydgysylltydd TGCh
 • Mr Rhodri Evans : Athro Gymraeg / Cydgysylltydd Llythrennedd / & Dislecsia
 • Mr Aled Francis : Athro Gymraeg
 • Mrs Nia Gibbs : Pennaeth Addysg Grefyddol
 • Mrs Ann Gimblett : Athrawes Fathemateg / Cydgysylltydd Rhifedd
 • Mr Jason Harris : Athro Fathemateg
 • Mr Nick Howell : Ail yn yr Adran Fathemateg / Cydgysylltydd Data
 • Mr Geraint Herbert-Evans : Pennaeth yr Adran Fathemateg
 • Mrs Ann Ivey : Pennaeth yr Adran Fioleg / Cydgysylltydd Gwobr Dug Caeredin 14-19
 • Mr Adrian Killa : Athro Addysg Gorfforol / Pennaeth yr Adran Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Mr Berian Lewis : Pennaeth Cerdd
 • Mr Gareth Lewis : Athro Fioleg
 • Mrs Rhiannon Lewis : Ail yn yr adran Saesneg
 • Mrs Bethan James : Pennaeth Hanes
 • Miss Sioned James : Pennaeth Almaeneg
 • Miss Catrin Jenkins : Cydgysylltydd Cymreictod / Athrawes Saesneg
 • Mr Gareth Jones : Pennaeth Electroneg / Athro Gwyddoniaeth
 • Mr Tomos Jones : Athro Gwyddoniaeth
 • Mrs Susan Jones : Pennaeth yr Daearyddiaeth
 • Mr Dai Long : Athro Addysg Gorfforol
 • Mrs Delyth Mathias : Athrawes Ieithoedd Modern
 • Mrs Sharon Morris : Athrawes Dylynio a Thechnoleg
 • Ms Mary Moses : Pennaeth GWyddoniaeth / Cydgysylltydd Gyrfau
 • Mrs Jan Ohlsson : Pennaeth Cyfryngau / Pennaeth Sgiliau Allweddol a BAC
 • Mrs Gemma Pugh : Pennaeth Ffiseg
 • Mr David Richards : Pennaeth Celf
 • Miss Anna Samuel : Ail yn yr adran Gymraeg
 • Miss Emma Sullivan : Athrawes Gymraeg / Cydgysylltydd Cymreictod / Cydgysylltydd Pontio CA2>3
 • Mr Iwan Thomas : Athro Fathemateg
 • Dr. Jonathan Thomas : Pennaeth Cemeg
 • Mrs Sara Thomas : Athrawes Addysg Gorfforol
 • Mrs Annette Tilson : Pennaeth Busnes
 • Mr Aled Tinnuche : Pennaeth yr Adran Ddylunio a Thechnoleg / Cyd-gysyltydd MAT
 • Ms Anna Vivian-Jones : Ar Secondiad i ERW
 • Mrs Eleri Wyn Williams : Pennaeth Seicoleg
 • Mr Gareth Williams : Pennaeth Cymraeg
 • Mr Jonathan Williams : Pennaeth yr CAY  (Cyfleuster Anghenion Ychwanegol)

 

Tim Bugeiliol

 • Miss Sioned James : Pennaeth Blwyddyn 7
 • Mrs Joanna Connick : Pennaeth Blwyddyn 8
 • Miss Branwen Dafydd : Pennaeth Blwyddyn 9
 • Mr Dai Long : Pennaeth Blwyddyn 10
 • Mrs Sara Thomas : Pennaeth Blwyddyn 11
 • Mrs Annette Tilson : Pennaeth Blwyddyn 12
 • Mrs Eleri Wyn Williams : Pennaeth y Chweched Dosbarth

 

Staff Gweinyddol

 • Mr Richard Bendle : Rheolwr Rhwydwaith TGCh
 • Mr Lee Bonnell : Technegydd Gwyddoniaeth
 • Mrs Rosemary Brown : SEN / Procurement / SEN Cover Coordinator
 • Mrs Rhiannon Churchill : Cynhorydd Gyrfaoedd
 • Mrs Della Colwell : Cymorth Dysgu
 • Mrs Catrin Davies : Uwch Swyddog Gweinyddol / Swyddog SIMS / Ysgrifenydd Arholiadau
 • Mr Jeffrey Davies : Technegydd Dylunio a Thechnoleg
 • Ms Siwan Davies : Llungopio / Swyddog BAC CA4 / Croesawydd
 • Mrs Gwen Evans : Is-Swyddog Data / Rheolwr Profion Cenedlaethol / Swyddog Cofrestru
 • Mrs Rhian Evans : Cymorth Dysgu 14 – 19
 • Mr Mike Field : Swyddog Safle
 • Mrs Sian Hinton : Llyfrgellydd/ Llungopio
 • Miss Mari Jones : Bwrsar
 • Mrs Rosaleen Kelly : Cymorth Dysgu STF
 • Mrs Beth Lewis : Swyddog Cyllid / Swyddog Gweinyddol / Goruchwyliwr Cinio
 • Mrs V. Macey : Goruchwyliwr Cinio
 • Mrs Delyth Millard : Cymorth Dysgu
 • Mrs Sheran Morgan : Cymorth Dysgu
 • Miss Sarah Rees : Cymorth Dysgu
 • Mr Ben Roberts : Cydlynydd gwarchod / Swyddog Gweinyddol
 • Mr Brian Thomas : Swyddog Disgyblaeth / Swyddog Emosiynol ac Ymddygiad
 • Miss Ceira Tierney : Cymorth Dysgu