Y mae’r cyfansoddiad yn unol â’r Erthyglau Llywodraethu perthnasol yn seiliedig ar 860 disgybl o Fedi 2016: 6 rhiant lywodraethwr, 5 llywodraethwr AALl, 2 athro lywodraethwr, 1 staff lywodraethwr, 5 llywodraethwr cyfetholedig a’r Pennaeth = cyfanswm 20 Llywodraethwr.

 • Miss Aldyth Williams (Cadeirydd) :  AALl tan Gorff. 2017
 • Mrs Katherine Davies : Pennaeth
 • Ms C Mari Jones : Clerc
 • Dr Adrian Morgan :  AALl tan Medi 2018
 • Dr Richard Morgan : AALl tan Rhagfyr 2016
 • Rev. Ddr Ian Morris : AALl tan Gorff 2017
 • Dr Robert Smith : AALl tan Awst 2020
 • Mrs Catrin Evans : Rhiant tan Medi 2018
 • Mr Dave Anderson Thomas : Rhiant tan Medi 2018
 • Mrs Susan Evans : Rhiant tan Medi 2020
 • Mrs Sian Files : Rhiant tan Medi 2020
 • Mr Phillip Lott : Rhiant tan Medi 2020
 • Mrs Meinir Hutchings : Rhiant tan Medi 2018
 • Mr Steve Williams : Cyf-ethol tan Medi 2018
 • Mrs Rahel Williams : Cyf-ethol tan Tachwedd 2018
 • Mr Elgan Davies Jones : Cyf-ethol tan Mehefin 2017
 • Mr Steve Morris : Cyf-ethol tan Medi 2019
 • Yr Athro Ceri Davies : Cyf-ethol tan Medi 2020
 • Mr Rhodri Evans : Athrawon tan Medi 2020
 • Mrs Jan Ohlsson Jones : Athrawon tan Awst 2017
 • Mr Ben Roberts : Staff tan Medi 2020
 • Meleri Williams : Cyngor yr Ysgol tan Awst 2017
 • Rhys Chambers : Cyngor yr Ysgol tan Awst 2017