Gallwch gysylltu â ni trwy’r post, dros y ffōn, ffacs neu drwy e-bost gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt isod.

Nid yw e-byst yn cael eu monitro y tu allan i oriau a gall gymryd ychydig ddyddiau i chi dderbyn ymateb. Os oes gennych ymholiad brys neu i adrodd am absenoldeb disgybl, ffoniwch yr ysgol ar 01792 872403 yn ystod oriau swyddfa.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Ysgol Gyfun Gwyr
Stryd Talbot
Tre-gŵyr
Abertawe
SA4 3DB
Ffôn 01792 872403
[email protected]