Gwers 1 09:00
Gwers 2 09:50
Egwyl 10:40
Gwers 3 11:00
Gwers 4 11:50
Cinio 12:40
Gwers 5 13:40
Gwers 6 14:30
Diwedd y Dydd Ysgol 15:20

Cyfanswm yr amser dysgu yn ystod yr wythnos yr ysgol yw 25 awr.