Mae cydweithrediad agos rhwng yr ysgol a’r cartref wedi bod yn rhan bwysig iawn o fywyd yr ysgol hon o’r cychwyn ac mae’n hanfodol i ddatblygiad llwyddiannus a chynnydd disgybl. Rydym yn annog rhieni i gysylltu â ni ac i wneud trefniadau i alw i’n gweld.

Gwahoddir rhieni disgyblion newydd i ddod i ymweld â’r ysgol ac i gyfarfod â’r staff ym mis Gorffennaf. Yna, yn ystod hanner tymor cyntaf Blwyddyn 7, cynhelir Noson Anwytho Rhieni Bl 7 er mwyn cyfarfod i drafod sut mae’r disgyblion newydd yn ymgartrefu ac i dderbyn gwybodaeth ychwanegol.

Diweddaru: 22/05/2018