Yng Ngŵyr, credwn yn gryf bod cyswllt agos rhwng presenoldeb rhagorol a deilliannau rhagorol – nid yn unig mewn canlyniadau arholiadau ond hefyd wrth brofi bywyd ysgol lawn. Gweithiwn yn agos gyda theuluoedd a’r Awdurdod Addysg er mwyn sicrhau presenoldeb cyson a gofynnwn yn garedig na drefnir gwyliau teuluol yn ystod tymor yr ysgol er mwyn tanlinellu pwysigrwydd addysg.

Dylai pob disgybl anelu i gyrraedd o leiaf 96% presenoldeb mewn blwyddyn ac rydym yn
ymfalchïo bod y canran o ddisgyblion sy’n cyrraedd 100% presenoldeb yn uchel iawn. Gwobrwyir yn flynyddol y disgyblion hynny sy’n cyrraedd 100% presenoldeb.

Diweddaru: 22/05/2018