• Mae yna lot o glybiau amser cinio, egwyl neu ar ôl ysgol. Mae Gŵyr moen i chi fod yn hapus a dysgu ar yr un pryd.
 • Mae Gŵyr fel un teulu mawr.
  Mae Gŵyr wedi rhoi i mi gannoedd o gyfleon mewn chwaraeon – rwy wedi bod yn y tîm pêl-rwyd, pêl- droed, gymnasteg, athletau, traws gwlad a llawer mwy.
 • Mae Ysgol Gyfun Gŵyr yn arbennig oherwydd rydym yn cael nifer o brofiadau. Gallwch wneud unrhyw chwaraeon ac mae Gwyddoniaeth yn cŵl! Gallwch wneud cymysgyddion gydag asid! Hefyd gallwch ymuno â’r Clwb Drama a’r côr.
 • Mae Ysgol Gyfun Gŵyr yn wych – mae digon o weithgareddau i’n diddanu ni drwy’r amser.
 • Yn Ysgol Gyfun Gŵyr, mae’n hwyl achos rydych chi’n cwrdd â lot o ffrindiau. Mae’r gwersi DT yn dda achos rydych yn gallu defnyddio peiriannau. Mae Gwyddoniaeth yn dda oherwydd rydych chi’n gallu defnyddio Gwresogydd Bynsen a gwneud arbrofion.
 • Mae Ysgol Gyfun Gŵyr yn ysgol hyfryd i fod ynddi. Mae llawer o le i chwarae ac rydych yn dysgu llawer o bethau ac mae clybiau ar ôl ysgol. Rydych yn gwneud ffrindiau yn gloi.
 • Mae Gŵyr yn ysgol arbennig o dda – mae clybiau hwyl a llawer mwy. Mae pynciau diddorol a gweithgareddau amser cinio fel clwb TG, pêl-rwyd, pêl-droed, côr, clwb gwaith cartref, rygbi. Mae’r bwyd yn flasus!
 • Mae’r athrawon i gyd yn hyfryd. Mae llawer o brofiadau ac rydych yn gwneud llawer o ffrindiau o ysgolion eraill. Hefyd os oes problem gallwch siarad â’r Pennaeth Blwyddyn.
 • Rwy’n hoffi Gŵyr oherwydd mae yna lawer o wersi newydd a llawer o glybiau ac hefyd mae’r Chweched yno i helpu chi os oes rhywbeth yn bod. Mae’r athrawon mor neis hefyd. Mae Ysgol Gyfun Gŵyr yn grêt!
 • Roeddwn i wir wedi hoffi’r Cwrs Pontio yn Llangrannog.

Diweddaru: 22/05/2018