Mae gwefan newydd arloesol wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru, ac ynddi geir gwybodaeth ystadegol am bob un ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Yn y wefan, mylocalschool.wales.gov.uk, gellir dod o hyd i gannoedd o filoedd o ddarnau data sy’n cynnig porthol o fewn cyrraedd pawb, llawn gwybodaeth werthfawr i rieni a gofalwyr a’r rheini sydd â diddordeb mewn ystadegau am addysg mewn ysgolion yng Nghymru.

Mae’r safle’n galluogi defnyddwyr i weld ystod eang o wybodaeth ystadegol am un ysgol gan gynnwys: Gwybodaeth gyd-destunol megis y math o ysgol, niferoedd sydd yn yr ysgol, gan gynnwys nifer yr athrawon.

Gwybodaeth am berfformiad yr ysgol ar lefel cyfnod sylfaen, cyfnodau allweddol 2 a 3, TGAU a Safon Uwch. Cyflwynir hefyd ddata am fandio a dangosyddion sylfaenol bandio.

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth ddiweddaraf yr ysgol ar ein Perfformiad / Staffio / Cyllideb / Cyrsiau / Meincnodi / Presenoldeb.

Diweddaru: 22/05/2018