Mae cydymffurfio â gofynion gwisg ysgol yn bwysig iawn.

 

Gwisg Ysgol

Mae cydymffurfio gyda gwisg swyddogol yr ysgol yn bwysig iawn- trowsus neu sgert ddu blaen (nid jeans, leggings), esgidiau du (heb unrhyw liw arall),siwmper ddu gyda bathodyn yr ysgol (nid ‘hoody’), crys polo glas gyda bathodyn yr ysgol. Hyn gydag uchafswm o un styden yr un yn y ddwy glust fel clustlysau. A fyddech hefyd mor garedig ȃ gosod enwau ar eiddo fel ein bod yn medru dychwelyd eiddo coll yn syth i’r perchennog.

 

Ffonau Symudol

A wnewch chi atgoffa eich plentyn nad oes hawl gan unrhyw ddisgybl ddefnyddio’r camerau ar ei ffon symudol ar dir yr ysgol i gymryd lluniau neu fideo.

Gwisg Haf

Caniateir i ddisgyblion wisgo siorts du yn ystod hanner tymor olaf y flwyddyn. A wnewch chi nodi’r manylion canlynol ynglyn â’r wisg:

 

Trowsus byrion i’r bechgyn

Caniateir i fechgyn wisgo trowsus byrion plaen du hyd y penglin neu tri chwarter ac yn drwsiadus ar gyfer eu gwisgo i’r ysgol. Gellir gwisgo’r trowsus byrion gydag esgidiau du neu esgidiau ymarfer. Ni chaniateir flip flops na sandalau agored oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.Ni chaniateir chwaith siorts amryliw neu flodeuog, neu siorts rygbi.

 

Trowsus byrion i’r merched

Mae merched hefyd yn gallu gwisgo trowsus byrion plaen du hyd y penglin neu tri chwarter gydag esgidiau du neu esgidiau ymarfer ond nid flip flops na sandalau agored. Mae gan y merched opsiwn y sgert ddu ysgol hyd y penglin ond nid sgertiau byr a dim ‘leggings’.

 

Dŵr

Mae dŵr yfed oer ar gael i’r disgyblion mewn mannau penodol ym muarth yr ysgol. Mae modd i’r disgyblion ddod â photel i’r ysgol i’w llenwi yn y mannau hyn.

 

Hetiau / eli haul

A wnewch chi sicrhau bod eich plant yn cymryd gofal ar ddiwrnodau poeth iawn i osgoi dioddef effeithiau andwyol yr haul.