respecting-rights

ADY

Newidiadau i’r system ADY yng Nghymru – Medi 2021

Rhannwyd y wybodaeth isod o wefan Llywodraeth Cymru sy’n rhoi diffiniad clir o raglen drawsnewid y system anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru o fis Medi 2021.

Beth sy’n digwydd i ADY yng Nghymru?

Ysgol Gyfun Gŵyr Logo