Arholiadau Ysgol

 Trosolwg

Bydd y rhan hon o’r wefan yn cael ei neilltuo i ddarparu gwybodaeth mewn perthynas ag arholiadau allanol sy’n digwydd yn yr ysgol. Bydd amserlenni arholiadau bwrdd arholi ac amserlenni arholiadau mewnol yr ysgol, yn cael eu lanlwytho pan fyddant ar gael i helpu i baratoi disgyblion, a galluogi teuluoedd, i gynllunio ar gyfer adegau allweddol o’r flwyddyn.

Mae paratoi effeithiol ar gyfer yr arholiadau allanol yn hanfodol os yw disgyblion am wneud y mwyaf o’u cymwysterau a’u paratoi ar gyfer camau nesaf yn eu bywydau.

 

Dewch o hyd i bopeth y mae angen i chi ei wybod, o’r adolygu hyd at y canlyniadau mewn y canllaw i fyfyrwyr gan CBAC.

 

Gweler isod amserlenni a gwybodaeth ddefnyddiol.  Cliciwch arnynt i weld.

Diwrnod Canlyniadau 2024

Bydd y diwrnodau canlyniadau yn cael eu cynnal. Os na allwch fynychu eich hun, gall aelod o’r teulu gasglu canlyniadau ar eich rhan ond rhaid cyfathrebu â ni ymlaen llaw gan na allwn ryddhau eich canlyniadau heb ganiatâd.

Diwrnod Canlyniadau Safon UG/Uwch 15

15fed o Awst 2024 – 9am-12pm

Bydd cyngor ar gael ar gyfer cymorth prifysgol/gyrfaoedd ac am glirio UCAS os oes angen.

 

Diwrnod Canlyniadau TGAU

Dydd Iau 22 Awst 2024 – 9am -12pm

Bydd hwn hefyd yn gyfle i gofrestru yn y chweched dosbarth a bydd cynghorydd gyrfaoedd ar gael os bydd angen.