Asesiadau Personol

Trosolwg

Mae’r asesiadau’n rhoi adborth ar sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr fel y gall dysgwyr, eu hathrawon a’u rieni/gofalwyr ddeall y cynnydd y maen nhw’n ei wneud ar eu taith ddysgu. Mae gwybodaeth o’r asesiadau yn helpu’r athrawon i gynllunio’r camau nesaf ac yn helpu dysgwyr i wneud cynnydd.

Mae Asesiadau personol darllen a rhifedd yn cael eu gwneud ar-lein gan ddisgyblion yn mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru ac maent yn statudol.  Gellir eu defnyddio ochr yn ochr ag ystod o ddulliau asesu i ategu deall a datblygu sgiliau darllen a rhifedd sy’n orfodol yn y Cwricwlwm i Gymru.

Arweiniad

Bydd disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 yn cyflawni Profion Darllen Cenedlaethol yn nhymor yr Haf. Ceir esiamplau o’r mathau o ddarnau darllen a chwestiynau drwy ddilyn y dolenni isod.

Bydd rhaid mewngofnodi ar HWB cyn clicio ar unrhyw dolenni!