Ysgol Gyfun Gŵyr Logo

Noson Agored Rithiol 16+

Croeso i noson agored rithiol 16+ Ysgol Gyfun Gŵyr. Isod, fe welwch ystod o gyflwyniadau pynciol ac adnoddau sydd wedi’u paratoi fel cyflwyniad i’n Chweched Dosbarth. Mae’r rhain yn berthnasol i rieni a disgyblion Blwyddyn 11.

Gobeithiwn y bydd y rhain yn eich helpu i gywain y wybodaeth angenrheidiol am ddarpariaeth Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Gŵyr ac yn codi awydd arnoch i ystyried ymuno nol gyda ni ym Mlwyddyn 12.

Gwefan Saesneg: 16+ Open Evening | Ysgol Gyfun Gŵyr (yggwyr.org.uk)

Cyflwyniad i Gynghorydd Gyrfau yr Ysgol : Mrs Rhiannon Churchill