Ysgol Gyfun Gŵyr

1 Stryd Talbot,
Tre-gŵyr
Abertawe
SA4 3DB.

Cysylltu

T : 01792 872 403
F: 01792 874 197
E: ysgol.gyfun.gwyr@swansea-edunet.gov.uk

Ffoniwch neu E-bost

Cyfeiriad

1 Stryd Talbot,
Tre-gŵyr
Abertawe
SA4 3DB

Cysylltwch a Ysgol Gyfun Gŵyr

Ffurflen ymholiad

4 + 2 =

Os oes unrhyw gwestiynau gennych yn ystod y flwyddyn, mae croeso i chi gysylltu â swyddfa’r ysgol ar 01792 872403 neu’r Pennaeth Blwyddyn fel a ganlyn:

BlwyddynPennaeth BlwyddynEbostFfôn
7
Mr Lloyd Henry
01792 977107
8
Ms Sioned James
01792 977108
9
Mrs Joanna Connick
ConnickJ3@hwbcymru.net01792 977109
10
Miss Bethan Lilley
LilleyB5@hwbcymru.net01792 977110
11
Mr Dai LongLongD4@hwbcymru.net01792 977111
12/13
Mrs Jan Ohlsson
OhlssonJ1@hwbcymru.net01792 977112
12/13
Mrs Annette Tilson
01792 977113

Swyddog Bugeiliol ac Ymddygiad: Mr Brian Thomas | Ffôn: 01792 870042 | E-Bost: ThomasB514@hwbcymru.net

Ysgol Gyfun Gŵyr Logo