Ysgol Gyfun Gŵyr

1 Stryd Talbot,
Tre-gŵyr
Abertawe
SA4 3DB.

Cysylltu

T : 01792 872 403
F: 01792 874 197
E: ysgol.gyfun.gwyr@swansea-edunet.gov.uk

Ffoniwch neu E-bost

Ff : 01792 872 403
F: 01792 874 197
E: ysgol.gyfun.gwyr@swansea-edunet.gov.uk

Cyfeiriad

1 Stryd Talbot,
Tre-gŵyr
Abertawe
SA4 3DB

Cysylltwch a Ysgol Gyfun Gŵyr

Ffurflen ymholiad

Os oes unrhyw gwestiynau gennych yn ystod y flwyddyn, mae croeso i chi gysylltu â swyddfa’r ysgol ar 01792 872403 neu’r Pennaeth Blwyddyn fel a ganlyn:

Year GroupHead of YearEmailPhone
7
Mrs Joanna Connick
01792 870010
8
Miss Branwen Dafydd
01792 870045
9
Mr Dai Long
01792 870012
10
Mr Lloyd Henry
01792 870052
11
Ms Sioned James
01792 870024
12
Mrs Annette Tilson
01792 870092

Swyddog Bugeiliol ac Ymddygiad: Mr Brian Thomas | Ffôn: 01792 870042 | E-Bost: ThomasB514@hwbcymru.net

Ysgol Gyfun Gŵyr Logo