Tîm Rheoli

Mr J Connick
Pennaeth

Mr G Williams
Dirprwy Bennaeth

Mr R Evans
Pennaeth Cynorthwyol
Swyddog Diogelu Dynodedig

Mrs M Moses
Pennaeth Cynorthwyol

Mrs Sara Thomas
Pennaeth Cynorthwyol
Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig

Mrs Rhian Churchill
Uwch Athro

Ms Crissley Jones
Uwch Athro

Tîm Rheoli Estynedig

Mr Ben Roberts
Rheolwr Busnes

Mrs Emma Morris
Cydlynydd ADY

Athrawon

Yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mrs Emma Morris
(Cydlynydd ADY)
Mr Jonathan Williams
(Pennaeth Uned Addysgu Arbennig)

Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh) Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Yr Adran Gymraeg
Miss Anna Samuel
(Pennaeth Adran)
Mrs Non Lewis
(Ail yn yr Adran)
Mr Aled Francis
Ms Crissley Jones
(Cydlynydd Asesu CA3 Cwricwlwm Cymru 2022)
Ms Rachel Nicholson
(Cydlynydd Llythrennedd)
Ms Laura Hughes

Yr Adran Saesneg
Mrs Dawn Evans
(Pennaeth Adran)
Mrs Rhiannon Lewis
(Ail yn yr Adran)
Miss Bethan Lilley
(Pennaeth Bl 9)
Mrs Sara Morgan
Mrs Lauren Prescott
Ms Nerys Vebrel
Ms Kate Smith
Mrs Lowri Evans-Paynter

Yr Adran Ieithoedd Rhyngwladol
Mrs Janette Davies
(Pennaeth Adran)
Mrs Delyth Mathias
(Ail yr Adran)
Ms Sioned James
(Pennaeth Bl 8)
Ms Catrin Jenkins
(Arweinydd MDaPh Ieithoedd)
Mrs Heledd Jones

MDaPh Mathemateg a Rhifedd

Yr Adran Fathemateg
Mr Iwan Thomas
(Pennaeth Adran)
Mr Nick Howell
(Ail yn yr Adran / Cydlynydd Rhifedd) 
Miss Gwenno Bowen
(Arweinydd MDaPh Mathemateg / Rhifedd)
Mr Liam Bunyan
Mr Rob Davies
Mr Jason Harris
Miss Bethan Jones
Mr Gwenallt Jones

MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Yr Adran Wyddoniaeth
Dr. Jonathan Thomas
(Pennaeth Gwyddoniaeth/Cemeg)
Mrs Ann Ivey
(Pennaeth Bioleg / Cyd-Gys.Gwobr Dug Caeredin)
Mr Alun Rennolf
(Pennaeth Ffiseg)
Miss Ffion Palmer
(Arweinydd MDaPh Gwyddoniaeth / Technoleg)
Miss Rebecca Richards
Mr Rhodri Wall
Mr Hywel Longman
Ms Catrina Jones

Yr Adran Dechnoleg
Mr Aled Tinnuche
(Pennaeth Adran)
Miss Cara Broome
Miss Lowri Isaac
Mrs Caryl Stevenson

Yr Adran Gyfrifiadureg
Mr Gareth Edmondson
(Pennaeth Cymhwysedd Digidol a Systemau Digidol)
Ms Emily Studley

 

MDaPh Dyniaethau

Yr Adran Hanes
Mrs Bethan James
(Pennaeth Adran)
Mrs Joanna Connick
(Pennaeth Bl 9)
Ms Catherine Griffiths

Yr Adran Ddaearyddiaeth
Mrs Angharad Voyle
(Pennaeth Adran)
Ms Sara Owen
(Cydlynydd Byd Gwaith)

Yr Adran Astudiaethau Crefyddol
Mrs Angharad Stephens
(Pennaeth Adran / Is-bennaeth Blwyddyn 9)
Ms Holly Roberts
Ms Amber Prosser

Yr Adran Astudiaethau Busnes

Mrs Annette Tilson
(Pennaeth Adran/Pennaeth y Chweched)

 

MDaPh Celfyddydau Mynegiannol

Yr Adran Gelf
Mr David Richards
(Pennaeth Adran)

Yr Adran Gerdd
Ms Carwen George
(Pennaeth Adran)
Ms Sian Wynn

Yr Adran Ddrama
Ms Lydia Jones
(Pennaeth Adran)
Miss Bethan Lilley
(Arweinydd MDaPh Celfyddydau Mynegiannol)

Yr Adran Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Jan Ohlsson Jones
(Pennaeth y BAC/Is-bennaeth y Chweched)

MDaPh Iechyd a Lles

Yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Bethan Davies
(Pennaeth Adran)
Mr Adrian Killa
(Ail yn yr Adran/Gwas Cyhoedd)
Miss Chloe James (Pennaeth y BAC CA4)
Mr Dai Long
(Pennaeth Bl 11)
Mr Emyr Myers
(Pennaeth Blwyddyn 10 / Arweinydd MDaPh Iechyd a Lles)

Yr Adran Seicoleg
Mrs Eleri Wyn Williams
(Pennaeth Seicoleg)

Yr Adran Iechyd a Gofal
Ms Sioned Parry
(Pennaeth Iechyd a Gofal/Cyd-Gysylltydd Pontio )

Yr Adran Bwyd a Maeth
Mr Lloyd Henry
(Pennaeth Bl 7/Cyd-Gysylltydd Gyrfau)

Bugeiliol

Mr Lloyd Henry
Pennaeth Blwyddyn 7

Ms Sioned James
Pennaeth Blwyddyn 8

Mrs Joanna Connick
Pennaeth Blwyddyn 9

Mr Emyr Myers
Pennaeth Blwyddyn 10

Mr Dai Long
Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs Annette Tilson
Pennaeth Blwyddyn 12/13

Mrs Jan Ohlsson Jones
Dirprwy Pennaeth Blwyddyn 12/13

Staff Gweinyddol/Cynorthwyo

Rheolwr Busnes yr Ysgol a Chlerc y Corff Llywodraethol
Mr Ben Roberts

Uwch Rheolwr Gweinyddol – Swyddog Arholiadau
Mrs Catrin Davies

Rheolwr Cyllid
Ms Mari Jones

Rheolwr Gweinyddol – Data
Ms Catrin Eluned Jones

Rheolwr Gweinyddol / Archebion Adrannol– Cyllid / Cymorth Cyntaf
Mrs Beth Lewis

Rheolwr Uned Cefnogaeth y Chweched/ Swyddog Trefniadau Gwarchod / Cynnydd
Mr Tim Davies

Cydlynydd y Trobwynt
Mr Phil Morgan
Mrs Sian Hinton

Arweinydd yr Encil
Mrs Sarah Hartshorn

Rheolwr yr Uned Gwella
Mrs Marie Davies

Swyddog Gweinyddol – Derbynfa / Cofrestru a Phresenoldeb
Mrs Susan Clement

Swyddog Gweinyddol – Derbynfa/BAC /GDC/Swyddog Cefnogaeth Dysgu a Lles CA3
Ms Siwan Davies

Swyddog Gweinyddol / Derbynfa
Ms Leah Johnson

Swyddog Gweinyddol – ADY / Gwarchod ADY / Rheolwr Tîm Cynorthwywyr
Mrs Rhiannon Cummins

Anogwr Dysgu Rhifedd
Mrs Rhian Evans

Anogwr Dysgu Llythrennedd
Mrs Della Colwell

Swyddog Cefnogi Ymddygiad
Ms Angharad Wiltshire

Cynorthwywyr Dysgu
Mrs Rosaleen McDonall
Ms Emma Rees
Mrs Anwen Jones-Vaughan
Mrs Delyth Williams
Ms Lowri Baker

Cynorthwywyr Addysgu yr Uned Arbennig
Miss Hannah Harris
Ms Jessica Rees

Technegwyr
Mrs Sarah Green (Bwyd a Maeth)
Ms Louise James (Gwyddoniaeth)
Mr Rhodri Moses-Nicholls (Technoleg)
Mr Richard Stephens ( TGCh)

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata Digidol, Rheolwr Reprograffeg a Stoc Ysgol
Mr Tomos Mills

Rheolwyr Safle
Mr Mike Field
Mr Steve Vaughan

Staff Safle
Garry Richards

Llywodraethwyr

Miss Aldyth Williams (AALl)
Cadeirydd

Dr Adrian Morgan (AALl)
Dirprwy

Dr Robert Smith (AALl)

Dr Ian Morris (AALl)

Mr Phil Morris (AALl)

Professor Ceri Davies
Cyfetholedig

Mr Steve Morris
Cyfetholedig

Mrs Rahel Williams
Cyfetholedig

Dr Richard Morgan
Cyfetholedig

Mrs Meinir Hutchings
Cyfetholedig

Mrs Saran Thomas
Rhiant

Mr Peter Morgan
Rhiant

Mrs Karen Thomas
Rhiant

Mrs Helen Osbourne
Rhiant

Mrs Kate Reed
Rhiant

Dr Tricia Skuse
Rhiant

Miss Mari Jones
Staff Cymorth

Mr Rhodri Evans
Athro

Mrs Jan Ohlsson
Athro

Mr Jeffrey Connick
Prifathro

Mr Ben Roberts
Clerc

Ysgol Gyfun Gŵyr Logo