Tim Rheoli

Mr D Jenkins
Pennaeth

Mr J Connick
Dirprwy Bennaeth

Mr G Williams
Pennaeth Cynorthwyol

Mrs M Moses
Pennaeth Cynorthwyol

Mr R Evans
Uwch Athro

Mrs Sara Thomas
Uwch Athro

Athrawon

d Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mrs Emma Morris

(Cyd-gysylltydd ADY/Pontio)
Mr Jonathan Williams
(Pennaeth yr Adnodd Addysgu Arbennig)

Yr Adran Gymraeg
Miss Anna Samuel

(Pennaeth Adran)
Miss Llinos Davies
(Ail yn yr Adran)
Mr Aled Francis
Miss Branwen Dafydd

(Pennaeth Bl 7/ Swyddog Cymreictod)
Ms Crissley Jones
Miss Manon Pirotte
(Cyfnod Mamolaeth)

Yr Adran Saesneg
Mrs Rhian Churchill

(Pennaeth Adran)
Mrs Rhiannon Lewis
(Ail yn yr Adran)
Mrs Jill Davies
Mrs Delyth Davies
Ms Carys Comley
Miss Bethan Lilley

(+ Drama)
Mrs Sara Morgan

Yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Janette Davies

(Pennaeth Adran / Cyd-Gysylltydd Lladin)
Mrs Delyth Mathias
Ms Sioned James

(Pennaeth Bl 10)
Ms Catrin Jenkins
(Swyddog Cymreictod)

Yr Adran Fathemateg 
Mr Geraint Herbert Evans

(Pennaeth Adran)
Mr Nick Howell
(Ail yn yr Adran/ Swyddog Data Targedau, Tracio a Gwerth Atodol)
Mr Iwan Thomas
(Pennaeth Bl 9)
Mr Jason Harris
(+ Peirianneg/Electroneg)
Miss Gwenno Bowen
(Arweinydd MDaPh Mathemateg a Rhifedd a Chyd-lynydd MATh)
Mr Stephen Davies
Mr Liam Bunyan
Miss Bethan Jones

Yr Adran Wyddoniaeth
Mrs Gemma Pugh

(Pennaeth Gwyddoniaeth/Ffiseg)
Dr. Jonathan Thomas
(Pennaeth Cemeg)
Mrs Ann Ivey
(Pennaeth Bioleg/Cyd-Gys.Gwobr Dug Caeredin)
Mr Tomos Jones
(Arweinydd MDaPh Gwyddoniaeth/Technoleg)
Mr Emyr Myers
(+Addysg Gorfforol)
Miss Ffion Palmer
Mr Alun Rennolf

Miss Rebecca Richards

Yr Adran Dechnoleg
Mr Aled Tinnuche

(Pennaeth Adran)
Mrs Sharon Morris
(Ail yn yr Adran)
Miss Cara Broome
Mr Lloyd Henry
Miss Lowri Isaac

(Dros Dro)

Yr Adran Gelf
Mr David Richards

(Pennaeth Adran)
Miss Caryl Davies

Yr Adran Hanes
Mrs Bethan James
Mrs Joanna Connick

(Pennaeth Bl 11)

Yr Adran Ddaearyddiaeth
Mr Josh Hanbury

(Pennaeth Adran Dros Dro)
Ms Sara Owen

Yr Adran Gerdd
Mr Berian Lewis

(Pennaeth Adran)
Mr Chris Lewis
(Cyfarwyddwr Cerdd)

Yr Adran Addysg Grefyddol
Mrs Angharad Stephens

(Pennaeth Adran/Arweinydd MDaPh y Dyniaethau/Is-Bennaeth y BAC)
Miss Angharad Powell

Yr Adran Dechnoleg Gwybodaeth
Mr Gareth Edmondson

(Pennaeth/ Cyd-gysylltydd Cymhwysedd Digidol)

Yr Adran Addysg Gorfforol
Miss Bethan Davies

(Pennaeth Adran)
Mr Adrian Killa
(Ail yn yr Adran + Gwasanaethau Cyhoeddus)
Mr Dai Long
(Pennaeth Bl 8)
Miss Chloe James

Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mrs Sioned Parry
(Pennaeth)

Yr Adran Ddrama 
Ms Lydia Jones

(Pennaeth Adran/ Arweinydd MDaPh y Celfyddydau )

Yr Adran Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Jan Ohlsson Jones

(Pennaeth y BAC/Is-bennaeth y Chweched)

Yr Adran Astudiaethau Busnes
Mrs Annette Tilson

(Pennaeth Adran/Pennaeth y Chweched)

Yr Adran Seicoleg
Mrs Eleri Wyn Williams

(Pennaeth Seicoleg)

Bugeiliol

Miss Branwen Dafydd
Pennaeth Blwyddyn 7 a Swyddog Cymreictod

Mr Dai Long
Pennaeth Blwyddyn 8

Mr Iwan Thomas
Pennaeth Blwyddyn 9

Miss Sioned James
Pennaeth Blwyddyn 10

Mrs Joanna Connick
Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs Annette Tilson
Pennaeth Blwyddyn 12/13

Mrs Jan Ohlsson Jones
Dirprwy Pennaeth Blwyddyn 12/13

Staff Gweinyddol/Cynorthwyo

Rheolwr Busnes
Miss Mari Jones                            

Uwch Reolwr Gweinyddol – Swyddog Arholiadau 
Mrs Catrin Davies

Rheolwr Gweinyddol – Swyddog Data /Trefniadau dyddiol a gwarchod/Grant EMA/ Adroddiadau/Gwarchod
Mr Ben Roberts

Rheolwr Gweinyddol – Swyddog Cyllid/CDY+HWY/Tîm Gwarchod Cinio
Mrs Beth Lewis

Swyddog Gweinyddol – Derbynfa / Cofrestru a Phresenoldeb /Adnoddau/Gwarchod 
Mrs Sian Hinton

Swyddog Gweinyddol – Dyblygu/BAC /GDC/Gwarchod
Ms Siwan Davies

Swyddog Gweinyddol
Miss Catrin Eluned Jones

Swyddog Bugeiliol/Ymddygiad
Mr Brian Thomas

Hafan Ddysgu
Mr Tim Davies – Rheolwr/ Athro SWEET
Mrs Delyth Evans – Swyddog Bugeiliol 

Swyddog Gweinyddol – ADY/Archebion Adrannol/Gwarchod ADY/Rheolwr Tim Cynorthwywyr
Mrs Rosemary Brown

Swyddog Cynorthwyol Sgiliau Sylfaenol/Rhifedd
Mrs Rhian Evans  

Anogwr Dysgu CA4 /Swyddog Llythrennedd CA3
Mrs Della Colwell

Cynorthwywyr Dysgu
Mrs Sarah Hartshorn
Mr Dafydd Mills
Mrs Delyth Williams
Mrs Marie Davies
Mrs Anwen Vaughan
Mr Gareth Thomas
Miss Lauren Horley

Cynorthwywyr Addysgu yr Uned Arbennig
Ms Rosaleen McDonnell    
Ms Rhiannon Wood
Miss Leah Johnson

Technegwyr
Mr Jeffrey Davies (DT)
Mr Andy Tucknott (Gwyddoniaeth)

Rheolwr Rhwydwaith 
Mr Tomos Mills 

Rheolwr Safle
Mr Mike Field

Arolygwraig Awr Ginio
Mrs V. Macey

Llywodraethwyr

Miss Aldyth Williams (AALl)
Cadeirydd

Dr Adrian Morgan (AALl)
Dirprwy

Dr Robert Smith (AALl)

Dr Ian Morris (AALl)

Mrs Susan Rodaway (AALl)

Mr Stephen Williams
Cyfetholedig

Professor Ceri Davies
Cyfetholedig

Mr Steve Morris
Cyfetholedig

Mrs Rahel Williams
Cyfetholedig

Dr Richard Morgan
Cyfetholedig

Mrs Meinir Hutchings
Rhiant

Mrs Susan Evans
Rhiant

Mrs Catrin Evans
Rhiant

Mr David Anderson
Rhiant

Mrs Sian Files
Rhiant

Mr Philip Lott
Rhiant

Mr Rhodri Evans
Athro

Mrs Jan Ohlsson
Athro

Mr Ben Roberts
Staff Cymorth

Mr Dafydd Jenkins
Pennaeth

Ysgol Gyfun Gŵyr Logo