Ysgol Gyfun Gŵyr Logo

Calendr Blwyddyn Ysgol 2020-21

Closed Toogle

Medi 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
2

HMS 1

3
Diwrnod anwytho
7 a 12
6Ysgol i bawb
20Cyfnod Cyflwyno gwybodaeth ar CA512
27Cyfnod Cyflwyno gwybodaeth ar CA410

Hydref 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
7 + 13
Noson Agored

 

18
Cyfnod Cyflwyno gwybodaeth ar CA3
7
25-29Hanner Tymor

Tachwedd 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
1-12

Arholiadau allanol TGAU

22 – 7/12
Ffug arholiadau
11
29
HMS 2

Rhagfyr 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
22/11-7/12
Ffug Arholiadau 11
8
Noson Rhieni
12 + 13

17

Diwedd Tymor
Gwyliau Nadolig

 

Ionawr 2022

DateActivityYear
4Diwrnod HMS
19Noson Agored 16+
24-28Ffug arholiadau12 a 13
31Adroddiadau11

Chwefror 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
14

Asesiadau interim 

9
17
Eisteddfod yr ysgol
18Diwrnod HMS
21-25Hanner Tymor

Mawrth 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
1Dydd Gŵyl Ddewi
2Noson rieni (rhithiol)

9

16Asesiadau interim13
16Adroddiadau llawn12
26Asesiadau interim10
31Noson rieni (rithiol)10

 

Ebrill 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
11-25Gwyliau Pasg
26Noson rieni (rithiol)7
29Gŵyl y Banc

Mai 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
2Gŵyl y Banc
3Arholiadau TGAU yn dechrau
9Arholiadau AS/A2 yn dechrau
16Adroddiadau llawn8
30Dechrau’r hanner tymor

Mehefin 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
3Diwedd yr hanner tymor
13Amserlen interim yn dechrau
20Arholiadau mewnol Blwyddyn 10 yn dechrau10
24Diwrnod HMS

Gorffennaf 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
4Adroddiadau llawn7
15Diwrnod HMS
18Adroddiadau llawn10
22Diwedd tymor

Awst 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn

Awst 2022

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
18Diwrnod canlyniadau A2
25Diwrnod canlyniadau TGAU