Ysgol Gyfun Gŵyr Logo

Calendr Blwyddyn Ysgol 2020-21

Closed Toogle

Medi 2020

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
1-2

HMS 1

3
Dechrau’r Tymor
7-13
9Anwytho’r Chweched12
17Imiwneiddio Dip/Tet/Polio10

Hydref 2020

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
26-30
Hanner Tymor

10

Tachwedd 2020

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
9-11

Arholiad Ail-sefyll TGAU

12
12-13
Cyfweliadau
13
23
Asesiad interim
8
30Adroddiadau13
30Asesiad Interim12

Rhagfyr 2020

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
14
Asesiad interim

7

21-22
HMS 2&3
23/12-4/1

 Gwyliau Nadolig

 

Ionawr 2021

DateActivityYear
5-12Arholiadau TGAU11
11-12Imiwneiddio HPV8/9
22Adroddiadau11

Chwefror 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
1Adroddiadau9
11Eisteddfod yr Ysgol7-10
12HMS
15-19Hanner Tymor
26Sermon Cadeiro Gwyl Ddewi7-13

Mawrth 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
7Rygbi Berkhampstead9
9Asesiad Interim10
13-14Alddaith Gwobr Dug Caeredin Aur12
22-26Twrnament Rugby Parc Rosslyn8-13
25Ffotograffydd11/13
26Llun Ysgol Gyfan
29/3-9/4Gwyliau Pasg

Ebrill 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
15Imiwneiddio Dip/Tet/Polio9
19Ffotograffydd Timoedd yr Ysgol
21-30Profion Cenedlaethol7/8/9
23Cynhadledd Addysg Uwch12
28Adroddiadau12
28Asesiad Interim

13

Mai 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
3Gwyl y Banc
4-28Cyfnod Swyddogol TGAU11-13 +10
7Adroddiadau8
28Adroddiadau7
28Seremoni Clod13
31/5-4/6Hanner Tymor

Mehefin 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
7Gwersi Bl 12 yn ail gychwyn12
10Mabolgampau’r Ysgol7-13
14-25Arholiadau Bl 1010
21Adroddiadau9
21Noson Addysg Uwch12
23-25Cwrs Pontio, Llangrannog6
23-25Wythnos BAC10
28/6-1/7Wythnos Addysg Uwch a BAC12

Gorffennaf 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
2HMS (I’w gadarnhau)
5-9Wythnos Bac12
6Diwrnod ymweld Bl 66
12Adroddiadau10
10-11Alldaith Gwobr Dug Caeredin Efydd10
12-15Alldaith Gwobr Dug Caeredin Aur12
12-15Sioe Gerdd yr Ysgol
16Diwedd Tymor a’r flwyddyn

Awst 2021

DyddiadGweithgareddauBlwyddyn
12Canlyniadau Safon Uwch a UG12-13
19Canlyniadau TGAU11